Overige

Als erkend (extern) accountantskantoor zijn wij gemachtigd om bepaalde controle- en expertiseopdrachten uit te voeren zoals:

Het verifiëren en corrigeren van boekhoudingen

Wettelijke controle op fusies, splitsingen, omzettingen en vereffeningen van vennootschappen

Bijstand bij ondernemingen in moeilijkheden (procedure WCO)

Waardering van ondernemingen en waardering van aandelen

Een vennoot bijstaan of vertegenwoordigen in het kader van zijn onderzoeks- en controlerecht.

...