News

01.12.2020

The reconstruction reserve: tax spearhead for the post-corona era

Mid November, Parliament approved measures which should allow companies to rebuild their financial reserves after the corona crisis. Do you keep your profit in the company, you can save quickly, but temporarily, some taxes.

Read more

24.11.2020

Assistance of a lawyer in tax matters

Who is arrested and brought before the investigating judge, has the right to be assisted by a lawyer from the start. This right is internationally recognized since the judgment of the European Court of Justice in the Salduz-case. Is this Salduz-doctrine also applicable in tax matters?

Read more

21.11.2020

Vlaamse erfbelasting voor familiale vennootschappen

De Vlaamse erfbelasting kent net als de andere gewesten een bijzonder tarief als er een onderneming in de nalatenschap zit. Het tarief op de overdracht na overlijden (maar ook bij schenking) bedraagt voor familiale ondernemingen slechts 3%. Patrimoniumvennootschappen zijn uitgesloten maar zij kunnen bewijzen dat zij toch als familiale onderneming kwalificeren.

Read more

18.11.2020

Info in UBO-register: kwaliteit moet omhoog

Het UBO-register (Ultimate Beneficial Owner) werd in 2017 in de Belgische wetgeving ingevoerd. De wet trad in werking op 30 september 2019 en sinds 1 januari 2020 kan u ook effectief een boete oplopen als u niet de vereiste informatie opneemt in het register. Een recent koninklijk besluit moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van die info verbetert.

Read more

16.11.2020

Vastgoedcertificaten in Nederlandse handen en de Belgische fiscus

Sinds kort zou de Belgische fiscus de opbrengsten van Belgische vastgoedcertificaten in handen van inwoners van Nederland zwaarder belasten. Een nieuwe kwalificatie van de aard van de opbrengst zou aan de grondslag liggen.

Read more

14.11.2020

BTW op educatieve en wetenschappelijke evenementen via lokalisatiecriteria

Toegang tot wetenschappelijke en educatieve evenementen zijn onderworpen aan BTW in het land waar het evenement plaats vindt en niet waar de afnemer gevestigd is. België past deze regel toe als het evenement niet langer duurt dan één dag. Maar het lijkt erop dat dat weldra zal veranderen.

Read more

12.11.2020

Do you lose your VAT deduction in case of VAT fraud further up in the supply chain?

VAT deduction depends on correct purchase invoice and the fact that these relate to actual supplies of goods or services. But what about your VAT deduction when the supplier of your supplier (or even further up the supply chain) commits fraud. Do you then also lose your VAT deduction?

Read more

10.11.2020

Mijn NV wordt een BV: wat met het fiscaal gestort kapitaal?

De BV heeft in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) geen “gestort kapitaal”. Als een NV omgevormd wordt naar een kapitaalloze BV, wat is dan het bedrag van het fiscaal aanvaardbaar kapitaal?

Read more

07.11.2020

Verkoop gebouw met grond: hoe zit het met de BTW-aftrek?

Als u BTW betaalt op verrichtingen die betrekking hebben op een niet-BTW activiteit, dan is die BTW niet aftrekbaar. Bijvoorbeeld als uw economische activiteit bestaat uit de verkoop van grond, dan is de BTW op uw publiciteitsfactuur niet aftrekbaar. Maar wat als de verkoop van de grond ondergeschikt is aan de verkoop (met BTW) van het nieuw opgerichte gebouw?

Read more

02.11.2020

A visit from the tax authorities when you are not at home

The STI (Special Tax Inspectorate) has extensive powers to control tax payers. The ‘visitation’ is one of these: unexpected and unsolicited ring at the door and then open up all cupboards and drawers. But can they do so when you are not there?

Read more

1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49