News

01.04.2019

Bookkeepers become accountants

On 1 June 2019 the new Institute for Tax Advisers and Accountants starts (IBA). The long-awaited merger between the Institute for Accountants and Tax Advisers (IAB) and the Professional Institute for bookkeepers and tax specialists (BIBF) will then become a fact. The existing titles change. All bookkeepers become accountants.

Read more

26.03.2019

Ge´ndexeerde bedragen personenbelasting aanslagjaar 2019 en 2020

Een overzicht van de belangrijkste ge´ndexeerde bedragen in de personenbelasting. In dit overzicht vindt u de federale bedragen terug. Belastingverminderingen en dergelijke waarvan het bedrag door de gewesten wordt bepaald, werden niet opgenomen.

Read more

24.03.2019

Centra voor grote ondernemingen: criteria grote onderneming aangepakt

Binnen de administratie zijn er specifieke centra bevoegd voor grote ondernemingen. Eind 2018 heeft de FOD FinanciŰn gesleuteld aan de criteria die bepalen of een onderneming onder de noemer Ĺgrote ondernemingĺ valt. De nieuwe aanpak geldt sinds januari 2019.

Read more

22.03.2019

Definitieve regeling Wijninckx-bijdrage voor aanvullende pensioenen nu toch uit de startblokken

Doet u voor werknemers stortingen voor de opbouw van een aanvullend pensioen? Dan betaalt u op de gestorte premies in bepaalde gevallen een "Wijninckx-bijdrage". De invoering van die bijzondere bijdrage is een proces van jaren. Maar de definitieve fase met een nieuwe berekeningsbasis is nu toch van start gegaan op 1 januari 2019.

Read more

18.03.2019

Voor welke specifieke investeringen krijgt u subsidies in Brussel?

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest steunt ondernemers via een breed gamma aan subsidies. Voor verschillende steunaanvragen treden op 25 maart 2019 aangepaste regels in werking. Wij doen een poging om door de bomen dit nieuwe Brusselse subsidiebos in kaart te brengen.

Read more

15.03.2019

Wat houdt de prospectusplicht voor kmo's in?

Kmo's die een beroep doen op het brede publiek voor financiering, krijgen te maken met de prospectusregeling. Sinds 21 juli 2018 bepalen nieuwe drempels of er voor een bepaalde verrichting ofwel een prospectus ofwel een informatienota moet worden opgesteld. In deze bijdrage staan we kort stil bij de nieuwe prospectuswet.

Read more

13.03.2019

UBO register, you have time until 30 September

In the UBO register all ultimate beneficiaries or ultimate beneficial owners of companies should register themselves. By doing so, they should provide a number of information about the underlying private individuals. Since the site where the users could register took longer than expected, the registration deadline is again postponed. The new date is 30 September 2019.

Read more

09.03.2019

Een overzicht van de interestvoeten bij betalingsachterstand

De wettelijke interestvoet voor 2019, die gebruikt wordt in burgerlijke en handelszaken, blijft onveranderd ten opzichte van 2018. Maar hoe zit het met de andere interestvoeten bij betalingsachterstand? De meeste interestvoeten worden voor een semester of een maand vastgelegd.

Read more

06.03.2019

Hoeveel vraagt het Bestuur van het Staatsblad voor een bekendmaking?

Sinds 1 januari 2019 zijn de bedragen die het Bestuur van het Belgisch Staatsblad aanrekent voor een mededeling of aankondiging in het Staatsblad ge´ndexeerd. Intussen zijn ook de tarieven voor de bekendmaking van akten van een onderneming of vereniging ge´ndexeerd. Die tarieven gelden sinds 1 maart 2019.

Read more

04.03.2019

Thresholds for exempt occasional gifts also increased for tax purposes

Do you sometimes give a present to your employees? This can be done in a tax friendly manner. This expenditure is deductible for the company. In the hands of the employee the gift is an exempt social advantage. As of end last year, the social and tax amounts are again aligned.

Read more

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  [25]  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51