News

24.05.2018

Mobility budget and cash for car

With the mobility budget and the cash for car scheme the Government is promoting other means of transport than the company car. Cash for car is already approved by Parliament. The government has internally agreed on the mobility budget. But the Chamber still has to agree with the concrete rules.

Read more

21.05.2018

Naar één verminderingsbedrag voor oudere werknemers in Brussel

Sinds de zesde staatshervorming werken de gewesten een eigen doelgroepenbeleid uit. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest rolt zijn specifieke voorziening voor oudere werknemers uit in 3 fasen. Op 1 juli 2018 treedt fase 3 in werking. Het voordeel wordt beperkt tot werknemers van 57 tot 64 jaar en bestaat dan uit één 1 forfaitair bedrag per kwartaal.

Read more

16.05.2018

Minimum salary for company directors: new rules already adapted

In order to benefit from the reduced corporate tax rate, a small company should pay a minimum salary to one of its company directors. In the summer agreement, the minimum amount was increased from 36.000 euro to 45.000 euro. At the same time a sanction was introduced for companies not paying sufficient salary. These new rules have been amended already.

Read more

13.05.2018

Immovable renting with VAT will soon be possible

As of 1 October VAT payers will be able to rent out immovable property with VAT. Clear advantage is that the landlord can deduct VAT on its investment and costs. For the tenant the rent is also deductible. With these new rules the Government wants to simplify the VAT rules and improve the competitive position of Belgium.

Read more

10.05.2018

Aangifte personenbelasting 2018

De aangifte in de PB is geregionaliseerd. Er zijn nu drie verschillende versies. Eén voor elk gewest. Het verschil zit vooral in de vakken voor woonfiscaliteit en belastingverminderingen. Wij gaan in vogelvlucht over de nieuwigheden van dit jaar.

Read more

07.05.2018

GDPR: Moet ik datalekken melden?

Al maanden is het al GDPR dat de klok slaat. Op 25 mei 2018 moeten alle Belgische ondernemers die gegevens van EU-burgers verzamelen, hun "GDPR-ei" leggen. En dit houdt o.m. de verplichting in om gegevenslekken of datalekken te melden.

Read more

04.05.2018

Kortere termijnen voor opzeg door werkgever

De duur van de opzegtermijnen die werkgevers moeten naleven in de eerste 4 maanden na de aanwerving is verminderd. De nieuwe termijnen gelden sinds 1 mei 2018. De opzegtermijnen voor de werknemer die zelf ontslag neemt, veranderen niet.

Read more

01.05.2018

Iedereen welkom op de algemene vergadering?

Wie wordt toegelaten tot de algemene vergadering van aandeelhouders/vennoten? Wie mag deelnemen aan de beraadslaging en aan de stemming? De statuten en het Wetboek van Vennootschappen zetten ons op weg; praktijkgevallen maken een en ander duidelijk.

Read more

26.04.2018

Niet-inwoners krijgen minder fiscale voordelen

Ook niet-inwoners krijgen in België fiscale voordelen. De fiscus heeft aan de regels gesleuteld. Daardoor worden hun voordelen nu beperkt. Bepaalde voordelen worden geprorateerd. Andere voordelen verdwijnen zelfs volledig.

Read more

24.04.2018

Immovable work for own purposes: no longer necessary to self assess VAT

A VAT payer performing immovable work himself, should no longer charge VAT to himself. This work is no longer deemed to be a service supplied for consideration.

Read more

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  [33]  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49