News

17.01.2017

Interne meerwaarden ontsnappen niet meer aan belasting

Sinds 1 januari 2017 wordt het systeem van de interne meerwaarden minder interessant. Een inbreng gevolgd door een latere belastingvrije uitkering zal immers niet langer mogelijk zijn. Een beetje meer uitleg.

Read more

14.01.2017

Nu toch btw-aftrek op basis van een niet-conforme aankoopfactuur?

Volgens het algemene principe heeft een btw-plichtige geen recht op aftrek zonder een conforme factuur. Nu blijkt uit recente rechtspraak van het Europees Hof van Justitie dat de aftrek op btw niet zomaar geweigerd mag worden enkel en alleen omdat bepaalde verplichte vermeldingen niet op de factuur staan. Als de btw-belastingplichtige via andere documenten kan aantonen dat er voldaan is aan de materiŰle voorwaarden, volstaat dit voor de uitoefening van de btw-aftrek.

Read more

12.01.2017

Jaarrekening vereniging: neerleggingskosten voor 2017

De tarieven die (internationale) verenigingen en stichtingen betalen voor het neerleggen van hun jaarrekening bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van BelgiŰ zijn ge´ndexeerd. Sinds 1 januari 2017 zijn nieuwe tarieven van toepassing. De gebruikte drager en het model van de jaarrekening bepalen het te betalen bedrag.

Read more

10.01.2017

Jaarrekening onderneming: neerleggingskosten voor 2017

De meeste vennootschappen met rechtspersoonlijkheid moeten hun jaarrekening neerleggen bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van BelgiŰ. Het tarief voor het neerleggen van jaarrekeningen wordt bepaald door de gebruikte drager, de begindatum van de jaarrekening, en het model van de jaarrekening. De kosten voor die openbaarmaking worden elk jaar ge´ndexeerd.

Read more

06.01.2017

Statistiekverplichting: jaarlijkse structuurenquŕte bijgewerkt

De jaarlijkse structuurenquŕte van de FOD Economie is gewijzigd. Via nieuwe vragenlijsten wordt informatie over de activiteit, werkgelegenheid, opbrengsten, kosten en investeringen van ondernemingen, verenigingen en zelfstandigen ingezameld. Deelname is verplicht voor de geselecteerde bedrijven.

Read more

02.01.2017

Arbeidsovereenkomst: ge´ndexeerde loonbedragen voor 2017

In verschillende bedingen in arbeidscontracten zoals het scholingsbeding, het niet-concurrentiebeding en het scheidsrechterlijk beding spelen loonbedragen die jaarlijks worden ge´ndexeerd, een cruciale rol. De geldigheid van deze arbeidsbedingen is afhankelijk van het al dan niet overschrijden van die ge´ndexeerde bedragen. De nieuwe loonbedragen zijn sinds 1 januari 2017 van toepassing.

Read more

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  [37]