News

18.10.2017

Maatstaf van heffing in btw - wat zit er allemaal in?

De maatstaf van heffing is de basis waarop de verschuldigde btw wordt berekend. De maatstaf van heffing bestaat uit alles wat de leverancier van het goed of de dienstverrichter als tegenprestatie krijgt van zijn klant. Enkele elementen van de prijs worden evenwel uitdrukkelijk uitgesloten, of net toegevoegd. We bekijken wat er wel en niet in de maatstaf van heffing moet worden opgenomen.

Read more

16.10.2017

Het nieuwe Belgische erfrecht in een notendop

Tweehonderd jaar. Zo oud zijn de regels van het Belgisch erfrecht. Ze dateren immers nog uit de tijd van Napoleon (de code civil van 1804). Na twee eeuwen was er dus wel nood aan een opfrissing. Op 1 september jl. werden de nieuwe regels gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Wij geven een eerste overzicht. De nieuwe regels treden over een jaar in werking op 1 september 2018.

Read more

13.10.2017

Forfaitaire onkostenvergoeding in de privésector

De regels voor de forfaitaire onkostenvergoedingen in de privésector zijn gebaseerd op de regels die gelden voor federale ambtenaren. Aan die regels werd in juli een beetje gesleuteld. Om te zorgen dat u helemaal mee bent staan we nog eens kort stil bij de regels.

Read more

10.10.2017

Corporate tax: compensating measures for reduced tax rate

In a previous contribution, we provided you with some very good news: the corporate tax rate will decrease in the coming years, to 25% in 2020 and for SME’s to 20% on the first 100.000€ profit. And there is also some bad news: the government wants this decrease to be budget neutral. Therefore, the decrease is compensated with new measures such as the abolishment or reduction of some existing deductions.

Read more

08.10.2017

Meer tijd voor aanvraag Vlaamse hinderpremie

Bent u een detailhandelaar die te maken krijgt met hinder door werken voor de deur van uw zaak? Dan kan u sinds 1 juli 2017 de ‘nieuwe’ hinderpremie aanvragen bij het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (Vlaio). Voor het indienen van die aanvraag krijgt u voortaan meer tijd.

Read more

05.10.2017

Highlights of the new insolvency legislation

The law of 11 August 2017 has significantly changed the insolvency legislation for companies. The bankruptcy law of 8 August 1997 and the law of 31 January 2009 on the continuity of companies (the previous judicial agreement) entered into book XX of the Economic Law Code. Important novelty is its broader scope. All companies and free professions qualify for the insolvency procedures.

Read more

02.10.2017

Opmerkelijke vernieuwingen inzake het insolventierecht van ondernemingen

De wet van 11 augustus 2017 introduceert enkele opmerkelijke vernieuwingen op het vlak van insolventie. Het streefdoel is het aantal faillissementen terugdringen en de overlevingskansen van ondernemingen in moeilijkheden vergroten. De wet treedt grotendeels in werking op 1 mei 2018.

Read more

27.09.2017

Samples, gifts and advertising items through VAT glasses

For goods given away by a company as samples, gifts and advertising items, special rules apply. Normally, when a VAT payer gives away goods for free, he should charge himself VAT. But exceptions apply for samples, gifts and advertising items. These goods can be handed out for free without VAT.

Read more

25.09.2017

Three ways to loan money from your company

There are several ways to withdraw money from your company. The most obvious way is paying salary (to you as director) or paying dividends (to you as shareholder). Problem is that these are quite expensive methods from a tax perspective. Fortunately, there are alternatives. Why not loan from your company? This can be done in several ways. We explain briefly the advantages and disadvantages of the different possibilities.

Read more

21.09.2017

De wachttijd voor zelfstandigen bij arbeidsongeschiktheid

Een zelfstandige die wegens ziekte of ongeval zijn activiteiten als zelfstandige niet meer kan uitoefenen, kan een uitkering krijgen. Om recht te hebben op die uitkering moeten een aantal stappen worden ondernomen. De adviserend geneesheer van het ziekenfonds moet de arbeidsongeschiktheid erkennen. Er speelt ook een aangiftetermijn en een wachttijd.

Read more

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  [42]  43  44  45  46  47  48  49  50  51