News

19.07.2017

Green roofs and green house fronts: 6% reduced VAT rate or not?

Immovable work is taxed at a reduced VAT rate of 6% provided the house is older than ten years. Gardening however is excluded from this reduced VAT rate and is always taxable at 21%. The question is what is to be considered as gardening. What to do e.g. when constructing a green roof or green house front?

Read more

17.07.2017

Fuel cards and other fuel expenditure: tax authorities publish FAQ

When a company puts a car at the disposal at a director or employee for free, they obtain a taxable benefit in kind. The company itself should report 17% of the expenses as disallowed expenses. Since the beginning of this year this percentage has increased up to 40% for companies which also bear the fuel costs. This rule gives rise to a lot of extra administration: in case the company wants to avoid that it will have to report 40% as disallowed expenses, it will have to demonstrate that only professional fuel costs were taken into consideration.

Read more

13.07.2017

Vrijstelling bedrijfsvoorheffing: Vlaamse steunzones uitgebreid

Is uw onderneming in een steunzone of zogenaamde ontwrichte zone gevestigd? Dan kan u bij bepaalde investeringen die in nieuwe aanwervingen uitmonden gedurende twee jaar een korting genieten op de doorstorting van bedrijfsvoorheffing. Het Vlaams Gewest heeft recent haar twee steunzones rond Genk en Turnhout uitgebreid. Die uitbreiding is van toepassing op investeringen die na 1 mei 2017 aanvangen.

Read more

10.07.2017

Tijdskrediet vereist voortaan een motief

Cao nr. 103ter heeft het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen gewijzigd. Grote nieuwigheden zijn de afschaffing van het recht op tijdskrediet zonder motief en de uitbreiding van het recht op tijdskrediet voor alle zorgmotieven. Deze nieuwigheden zijn van toepassing op alle aanvragen voor tijdskrediet -ook op de verlengingsaanvragen- ingediend bij de werkgever sinds 1 april 2017.

Read more

07.07.2017

Dienstencentra en btw

Lokale dienstencentra worden meestal opgericht door een OCMW van een gemeente of stad. Andere worden particulier opgericht en worden door de lokale overheid erkend. Ze richten activiteiten in voor bepaalde groepen, zoals senioren of sociaal zwakkeren. De activiteiten kunnen erg variëren en gaan van het verstrekken van informatie tot vormings- en vrijetijdsactiviteiten. Op btw-vlak gelden er voor deze centra enkele bijzonderheden.

Read more

03.07.2017

Crowdlending: circular letter provides more insights

When you grant a loan to a small company, you can obtain a tax advantage. E.g. there are regional tax credits for the win-win loan (Flanders) and the Coup de Pouce (Wallonia). Next to this a federal advantage is in place: you do not pay tax on the interests received for loans granted to start-up companies through a crowdfunding platform. Officially this exists as of mid 2015. Since additional legal rules were to be developed, the system could really start for loans granted as from 1 February 2017.

Read more

01.07.2017

Lijst met ecocheque-producten grondig herzien

Met ecocheques kunnen welbepaalde ecologische producten en diensten worden aangekocht die op een officiële en limitatieve lijst zijn opgenomen. De sociale partners evalueren of die lijst inhoudelijk moet worden bijgewerkt. De Nationale Arbeidsraad (NAR) heeft inmiddels de cao nr. 98quinquies inzake ecocheques gesloten. De nieuwe lijst is op 1 juni 2017 in werking getreden.

Read more

29.06.2017

Vakantiedienstjaar bepaalt aantal vakantiedagen in vakantiejaar

De zomervakantie nadert met rasse schreden en velen onder ons maken vakantieplannen. De prestaties verricht vorig jaar bepalen het aantal vakantiedagen waarop uw werknemers recht hebben. Het vakantiegeld verschilt naargelang uw statuut.

Read more

26.06.2017

Oldtimers: hoe zit het fiscaal?

Oldtimers hebben een bijzonder fiscaal statuut. Dat weet u allicht. U moet er wel rekening mee houden dat u een oldtimer niet voor alles mag gebruiken. Naar gelang uw plannen met het voertuig, zal u het voertuig al dan niet als ‘oldtimer’ moeten inschrijven. Wij wijzen alvast op enkele aandachtspunten.

Read more

23.06.2017

What is a VAT group?

This year the concept of a ‘VAT group’ exists exactly ten years in Belgian tax law. In this article we take a look at what a VAT group is and how it should be treated for tax purposes.

Read more

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  [46]  47  48  49  50  51  52