News

21.05.2017

Nieuwe regelgeving detachering in een notendop

Om de naleving van de Europese detacheringsrichtlijn te controleren en af te dwingen, kwam er in 2014 een aangepaste richtlijn. België heeft die richtlijn eind vorig jaar in onze wetgeving omgezet. Door die omzetting zijn belangrijke wijzigingen met betrekking tot detachering van en naar België in werking getreden. Detacherende werkgevers worden verplicht om een verbindingspersoon aan te duiden. En er zijn ook gevolgen voor de werkgevers in de bouwsector.

Read more

18.05.2017

What is the Central Solvency Registry?

Both the Flemish Bar Association and the French and German Bar Association will organise a ‘Central Solvency Registry’. This new registry is an electronic database in which all bankruptcy files will be stored and kept. By doing so, bankruptcy procedures will be fully conducted digitally.

Read more

15.05.2017

Wegwijs in de modaliteiten van het betaald educatief verlof

Tijdens het educatief verlof van de werknemer betaalt de werkgever verder loon. Dit loon wordt wel begrensd. Na de opleiding wordt een forfaitair bedrag aan de werkgever terugbetaald. Onder de federale regeling moesten de aanvraagdossiers tot terugbetaling uiterlijk op 30 juni van het volgend schooljaar worden ingediend. Nu moet u rekening houden met gewestelijke regels en termijnen. De gewesten zijn al sinds 1 juli 2014 bevoegd voor het betaald educatief verlof.

Read more

11.05.2017

Coup de Pouce: de Waalse Winwinlening

In Vlaanderen bestond er al langer een systeem om kleine bedrijven de kans te geven bij particulieren financiering op te vragen: de Winwinlening. De kredietnemer kan kredieten verkrijgen en de particuliere kredietverstrekker krijgt er een fiscaal voordeel voor in de plaats. Sinds aanslagjaar 2017 kan dit ook in het Waals Gewest: de Coup de Pouce. De regels zijn deels gebaseerd op de Vlaamse regeling, deels op de federale tax shelter voor starters.

Read more

08.05.2017

Transfer of goods to another member state: less stringent VAT formalities

The Court of Justice of the European Union has recently taken less stringent positions with respect to formal conditions. As a consequence VAT payers can benefit from VAT exemptions when they fulfilled all material conditions, even when they do not meet the formal conditions. Therefore it is no longer a disaster if not all requirements are (correctly) filled out. But what does this exactly mean for a ‘transfer’? A short analysis.

Read more

05.05.2017

Impact annualisering arbeidsduur beperkt voor werkgever

Werkgevers kunnen voortaan flexibele uurroosters standaard over een jaar spreiden om op het einde de gemiddelde arbeidsduur te bereiken. Door de arbeidstijd te ‘annualiseren’, wordt de bestaande regeling van flexibele uurroosters verder uitgebreid.

Read more

02.05.2017

The invitations for the annual meeting are coming

Six months after the closing of the financial year managers/directors are obliged to convene the annual meeting. The financial year should not necessary equal the calendar year, but for companies for which this is the case, the time for the annual meetings has come. The legal form of your company determines the method for the convocation to be followed.

Read more

27.04.2017

Referentierentevoeten: goedkope of renteloze leningen aan bedrijfsleiders

Wanneer een vennootschap een goedkope of renteloze lening verstrekt aan een werknemer of bedrijfsleider wordt dat beschouwd als een belastbaar voordeel van alle aard. Het is dan ook cruciaal om de waarde van zo’n voordeel vast te stellen. De fiscus baseert zich daarvoor op de referentierentevoeten. Die worden jaarlijks bekendgemaakt in het Staatsblad. In februari werden de referentierentevoeten voor 2016 gepubliceerd.

Read more

25.04.2017

Benefit in kind for housing calculated day by day

The tax authorities have changed their calculation rules for the benefit in kind in case an employee or company director obtains free housing in an immovable property, but makes use of the house only during a part of the year. In such case the amount of the benefit in kind can be reduced following the use of the house. As from now it is no longer calculated per month, but day by day.

Read more

21.04.2017

Annual account obligations for micro-companies

Each year companies should draft and file annual accounts. For financial years starting on 1 January 2016 there are new templates for the annual accounts. Companies qualifying as micro-companies can use the micro model for their annual accounts.

Read more

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  [47]  48  49  50  51