News

25.08.2021

Also in 2021 tax exemption for COVID-19 support

Shortly after the start of the corona crisis in March 2020, the various governments quickly issued support measures to help companies survive in lockdown. In order to avoid that financial support from regions, communities, provinces or municipalities ends up partly in the federal treasury, this support is tax-free. This tax exemption was extended some time ago until 31 December 2021.

Read more

23.08.2021

CBN geeft update over fusies tussen vennootschappen

De Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) heeft zich begin juli uitgesproken over de boekhoudkundige verwerking van de fusie tussen vennootschappen. Die update was nodig nadat het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) het kapitaalbegrip bij de coŲperatieve en besloten vennootschappen schrapte. Advies 2021/10 vervangt CBN-advies 2009/6.

Read more

22.08.2021

Erfenisrechten op buitenlandse goederen en verrekening van successierechten

Als een Belgische ingezetene overlijdt, dan zijn er erfbelasting (in het Vlaamse Gewest) of successierechten (in de 2 andere gewesten) verschuldigd op alle goederen van de overledene. Het speelt geen rol of het gaat over goederen in binnen- of buitenland. Maar het Grondwettelijk Hof ziet wel een discriminatie tussen buitenlandse roerende goederen en buitenlandse onroerende goederen als het gaat over de verrekening van de buitenlandse successierechten.

Read more

20.08.2021

Vers van de pers: het centraal register van economische knipperlichten

Om ondernemingen in moeilijkheden sneller te detecteren, heeft de minister van Justitie begin juli een nieuw register in het leven geroepen: het centraal register van economische knipperlichten. Het register moet ondernemingsrechtbanken in staat stellen sneller of zelfs proactief te reageren als het fout dreigt te lopen. Niet alleen om schade te beperken maar ook om het tij nog te keren indien mogelijk.

Read more

18.08.2021

COVID-19-steun: hoe verwerken in de boekhouding?

De afgelopen maanden hebben veel ondernemingen steun ontvangen van de federale en gewestelijke overheden. Om na de lockdown weer te mogen starten, moesten ook extra-kosten gemaakt worden. Hoe moeten de steun enerzijds en de extra kosten anderzijds boekhoudkundig verwerkt worden? Een recent advies van de CBN geeft toelichting.

Read more

16.08.2021

New data sheet filing obligation for costs proper to the employer

Reimbursement of costs proper to the employer is becoming increasingly more strict. At the beginning of 2021, the tax authorities described in detail the limits of the tax exemption for all kinds of allowances. From 1 January 2022, you as an employer must also inform the tax authorities how much you pay out to a staff member.

Read more

09.08.2021

Tienjarenplan voor groene mobiliteit

De minister van FinanciŽn kreeg eind mei groen (!) licht van de regering voor een diepgaande hervorming van de fiscale aftrek van professioneel gebruikte personenwagens. Wagens die fossiele brandstoffen verbruiken worden naar de uitgang geduwd maar ook voor elektrische wagens wordt de aftrek beperkt. De regering neemt er een decennium de tijd voor.

Read more

06.08.2021

Het belang van een betrouwbare tijdsregistratie

Bij wie ligt de bewijslast voor overuren? Als de werkgever geen registratietool heeft waarmee op een betrouwbare manier de dagelijkse werktijd wordt geregistreerd, dan moet de werkgever volgens het Brusselse Arbeidshof aantonen dat de werknemer niet de uren heeft gemaakt die hij beweert.

Read more

03.08.2021

The lump sum mileage allowance from 1 July 2021 to 30 June 2022

Traditionally, shortly before 1 July, it is announced how much the mileage allowance will be for federal civil servants for trips with their own vehicle. But it is also news for accountants and tax advisers, since this amount also has tax relevance.

Read more

01.08.2021

Vennootschappen: stand van zaken over online oprichting

Een recente wet opent de deur voor het online oprichten van vennootschappen. Op vijf dagen heeft u een vennootschap, zo belooft de minister in de voorbereidende werken Ö De truc is simpel: u moet nog steeds via de notaris, maar de authentieke oprichtingsakte van rechtspersonen kan voortaan ook gedematerialiseerd. En dat versnelt de procedure grondig.

Read more

[1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57