Bijzondere opdrachten

Als erkend (extern) accountantskantoor zijn wij gemachtigd om bepaalde controle- en expertiseopdrachten uit te voeren zoals:

  • Het verifiëren en corrigeren van boekhoudingen

  • Wettelijke controle op fusies, splitsingen, omzettingen en vereffeningen van vennootschappen

  • Bijstand bij ondernemingen in moeilijkheden (procedure WCO)

  • Waardering van ondernemingen en waardering van aandelen

  • Een vennoot bijstaan of vertegenwoordigen in het kader van zijn onderzoeks- en controlerecht.

  • ...

Interesse om met ons samen te werken?

Vrij beroep, KMO of eenmanszaak? We begeleiden u in elke fase van de bedrijfsvoering met een persoonlijke aanpak, volledig op uw maat. VCSA Tax Accountants is officieel erkend door het ITAA (Institute for Tax Advisors and Accountants).